De EPB-man

EskDe EPB-man is een initiatief van studiebureau Esk en gaat dieper in op de vragen die rijzen bij de EPB-verslaggeving en bespreekt aandachtspunten die belangrijk zijn om te kunnen voldoen aan alle Vlaamse EPB-eisen.

Niet alle vragen die zich voordoen tijdens de EPB-verslaggeving zijn even eenvoudig te beantwoorden: Mag ik rekening houden met beplanting bij het inrekenen van de beschaduwing ? Welke U-waardes mag ik gebruiken indien de juiste waarde van het glas niet gekend is ? Wat als het raamkader is opgebouwd met verschillende types profielen ? Enz.

Op deze vragen probeert de EPB-man een duidelijk antwoord te geven.