Is korting op onroerende voorheffing mogelijk voor elke grondige renovatie ?

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein kondigde aan dat een woning die grondig gerenoveerd wordt en hierbij een E-peil van E90 haalt 50% korting krijgt op de onroerende voorheffing. Wie E60 haalt krijgt zelfs 100% korting. Dit voordeel is geldig gedurende 5 jaar.

1

Deze maatregel moet de bevolking aanzetten grondiger te renoveren en hierbij meer aandacht te besteden aan de energiezuinigheid van de woning. Wat niet alle verbouwers weten is dat deze korting niet kan toegepast worden op elke (grondige) renovatie. Het gaat enkel om renovatieprojecten met een bouwaanvraag ingediend vanaf 1 oktober 2016 die vallen onder de categorie ‘Ingrijpende Energetische Renovatie’. Dit is een vorm van verbouwen die vastgelegd werd in de energieprestatieregelgeving en twee voorwaarden kent:
– De technische installaties worden volledig vervangen;
– Minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil worden (na)geïsoleerd.

In de praktijk betekent dit dat bij deze vorm van verbouwen de verwarming wordt vernieuwd en een ventilatiesysteem wordt voorzien. Daarnaast moet de woning goed geïsoleerd worden om het warmteverlies voldoende te beperken.

WIE ZIJN BESTAANDE WONING WIL VERBETEREN VALT MOGELIJK UIT DE BOOT

Nu kan een toekomstig verbouwer denken dat dit haalbaar is voor zijn woning en bereid zijn om te streven naar een laag E-peil om aanspraak te kunnen maken op een korting op de onroerende voorheffing. Om recht te hebben op de korting moet het bekomen E-peil bewezen worden aan de hand van een EPB-aangifte. Een EPB-aangifte kan en mag echter enkel opgesteld worden indien voor de verbouwing de verplichting bestaat een architect aan te stellen. Gaat het dus om een woning zonder volumewijziging of zonder werken die de stabiliteit kunnen beïnvloeden dan is de kans groot dat er geen architect aan te pas dient te komen en geen bouwaanvraag moet ingediend worden. In dit geval mag een EPB-verslaggever geen bewijs van het E-peil afleveren en heeft de verbouwer ook geen recht op een korting op de onroerende voorheffing. Wie dus zijn bestaande woning wil na-isoleren en de verwarmings-/ventilatietechnieken wil verbeteren met het idee een korting te krijgen valt mogelijk uit de boot.